AKREDYTACJE PRASOWE - ŚWIATOWE LETNIE IGRZYSKA POLONIJNE GDYNIA 2019